Τί είναι το AIS ;

Τι είναι το AIS? Το σύστημα AIS σχεδιάστηκε αρχικά για να βοηθήσει την αποφυγή συγκρούσεων πλοίων, καθώς και να υποστηρίξει τις λιμενικές αρχές στην επίτευξη του καλέτερου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας. Οι πομποί AIS που είναι εγκατεστημένοι στα πλοία περιλαμβάνουν έναν δέκτη εντοπισμού θέσης GPS (Global Positioning System) που υπολογίζει τις συντεταγμένες της θέσης του…

Ιστοσελίδες με Webcams Στην Ελλάδα

link: Καμερες KXV Μακεδονία Θράκη και Ήπειρος Άρτα Βασιλίτσα χιονοδρ. Δράμα Ελατοχώρι χιονοδρ. Ηγουμενίτσα Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη – ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκη – ΑΤΕΙ Ιωάννινα