Χάρτης Πλοίων Πραγματικού Χρόνου -AIS (συνεργασία με hobbyshop.gr & marinetraffic.com)*Οι εμφανιζόμενες θέσεις των πλοίων μπορεί να έχουν ληφθεί έως και μια ώρα πριν ή να μην είναι πλήρεις. Τα δεδομένα παρουσιάζονται μόνο για πληροφοριακούς λόγους και δεν σχετίζονται με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.