Θρόνιο – Μία πολιτεία χαμένη στους αιώνες

ΘΡΟΝΙΟ Μια πολιτεία χαμένη στους αιώνες Χαράλαμπου Κατσαρά Δασκάλου ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ  ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 «Πάνω στο χώμα το δικό σου λέμε τ’ όνομα μας πάνω στο χώμα το δικό σου σχεδιάζουμε τους κήπους και τις πολιτείες μας πάνω στο χώμα το δικό σου είμαστε κι έχουμε πατρίδα». Ν. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Πάντα ήθελα να γράψω για τον τόπο μου.…