Κατηγορίες
interesting

Across the lands

Κατηγορίες
interesting

The Future is Ours

Κατηγορίες
interesting

Challenges of Getting to Mars: Curiosity’s Seven Minutes of Terror

Κατηγορίες
interesting

LEGO Turing Machine

Κατηγορίες
interesting

The Power of Words – Η δύναμη των λέξεων

http://www.youtube.com/watch?v=MZdlQxxI8pE&feature=related

Κατηγορίες
interesting

Aalto Talk with Linus Torvalds [Full-length]

Κατηγορίες
interesting

The Holstee Manifesto Lifecycle Video

Κατηγορίες
interesting

Terra Sacra Time Lapses

Κατηγορίες
interesting

The Manhattan Project HD1080P

Κατηγορίες
interesting

Thermopylae – timelapse

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=V3qRQgZ7v-Y