Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του νέου μετεωρολογικού σταθμού

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του νέου μετεωρολογικού σταθμού Davis Vantage pro2 plus.

Περισσότερα: Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του νέου μετεωρολογικού σταθμού

Σελίδα 1 από 2