Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του νέου μετεωρολογικού σταθμού

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του νέου μετεωρολογικού σταθμού Davis Vantage pro2 plus.

image_027image_028

image_030image_031

Για την επικοινωνία του συστήματος προτιμήθηκε το WeatherLinkIP interface, (Lan IP based WeatherStation) και όχι USB ή Serial,  η εγκατάσταση έγινε απροβλημάτιστα, είναι η cabled έκδοση .

 

 

 

new ads